ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖDÜL YÖNERGESİ

 

  1. AMAÇ

Çağdaş Eğitim Kooperatifi'nin temel hedefi, ulusal eğitim sistemimizin ilke ve amaçları doğrultusunda işlev gören "Anaokulundan Üniversiteye" eğitim kurumları açmak ve işletmektir.  Bu hedefin yanı sıra, toplumun çağdaş, laik, bilimsel ve demokratik eğitim konularında bilinçlendirilmesini de kendisine görev edinmiştir.  Çağdaş eğitim konularında çaba/emek harcayanları, özveride bulunanları topluma tanıtmayı, onurlandırmayı; toplumun ilgisini laik, bilimsel, demokratik eğitim kurumlarına çekmeyi, Öğretim Birliği Yasasına, ulusal eğitim ilkelerine uygun çalışmaları desteklemeyi önemsiyoruz.

Amacımız, son bir yıl içinde çağdaş eğitime katkı sağlayan, kişi, kurum, oluşum ve sivil toplum kuruluşlarını onurlandırmak ve ödüllendirmektir.

 

  1. ÖDÜLÜN KAPSAMI VE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

HİZMET ÖDÜLÜ: Geliştirdiği projeler, gerçekleştirdiği uygulamalar ya da sağladığı maddi destek ile yurt genelindeki Çağdaş Eğitim Kooperatiflerinin gelişimine, tanıtımına, kitlelerle kucaklaşmasına olanak sağlayan kişi, kurum, oluşum ve kuruluşlara verilir.

 

EĞİTİM ÖDÜLÜ: Bilimsel, çağdaş, laik ve demokratik eğitim öğretim konularında, araştırma, inceleme ve projeler yaparak güncel sorunların çözümüne katkıda bulunan, makale ve yazılar yazan, kitap yayınlayan kişi, kurum, oluşum ve kuruluşlara verilir.

 

Ayrıca, her iki kapsamda çalışmalar gerçekleştiren kişi, kurum, oluşum ve kuruluşlara da çalışmalarını teşvik etmek amacıyla "teşvik" ödülleri verilebilir.

 

  1. ADAY ÖNERME

Çağdaş Eğitim Kooperatifi ortakları, eğitim ve öğretimle ilgili kişi, kurum ve kuruluşları, son bir yıl içerisinde 2. maddede belirtilen niteliklere uygun çalışmalar yapan kişi, kurum, oluşum ya da kuruluşları, "ÇEK Ödülü Aday Öneri Formu"nu doldurarak, ödül takviminde belirtilen tarihler arasında ÇEK' in Bursa'daki Kooperatif Merkezine yapacağı başvuru ile aday önerisinde bulunabilir.

 

  1. DEĞERLENDİRME KURULU

Çağdaş Eğitim Kooperatifi'nin Yönetim Kurulu üyelerinin tamamından oluşur.

 

  1. ÖDÜL DUYURUSU

• Ortaklara elektronik postayla,

• Çağdaş Bakış Dergisiyle,

• Web sayfası ve sosyal medya hesaplarıyla,

• Basın toplantısıyla (gerekirse),  

• Yerel ve ulusal basın yayın organlarına, haber sitelerine basın bülteni gönderilerek duyurulur.

 

 

  1. ÖDÜL TAKVİMİ

• Ödülün duyurulması ve tanıtım                                                 Aralık

• Adayların önerilmesi                                                                 Ocak

• Yönetim kurulunda görüşülmesi ve karar alınması                   Şubat

• Sonuçların açıklanması                                                             Şubat

• Ödül töreni                                                                                 3 Mart

 

  1. ÖDÜL TÖRENİ GÜNÜ VE YERİ

Ödül töreni her yıl 3 Mart (Öğretim Birliği Yasası'nın kabul edildiği tarih) tarihinde Yönetim Kurulunca belirlenen yerde gerçekleştirilir.

 

  1. VERİLECEK ÖDÜL

Ödül Plaketi

 

  1. TÖREN ORGANİZASYONU

Ödül yönetmeliğinin duyurusu, açıklaması ve tören organizasyonu, Çağdaş Eğitim Kooperatifi Tanıtım ve İletişim Kurulu tarafından yürütülür.

 

 

ÇEK EĞİTİM ÖDÜLÜ ADAY FORMU İÇİN TIKLAYINIZ