10 TEMEL İLKEMİZ (ÇEK ANAYASASI)

  1. Atatürk ilke ve devrimlerini, öğretim birliğini, bilimsel ve laik eğitimi, eğitimde olanak ve fırsat eşitliğini savunur, tersi uygulamalarla mücadele eder.
  2. Ticari amaç gütmeksizin örnek-eğitim-öğretim kurumları, öğrenci yurtları açıp işletir, yoksul ve çalışkan öğrencileri kurumlarından ücretsiz yararlandırır.
  3. Kurumlarının işleyişinde ve yönetiminde demokratiklik ilkesi uygulanır.
  4. Herkesin siyaset yapma hakkına saygı duyar, ancak hiç kimseye kendi siyasi görüşünü kurum içinde yayma fırsatı tanımaz.
  5. Yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar, Kooperatif'ten herhangi bir ad altında ücret almaz.
  6. Danışma Yüksek Kurulu, Yönetim ve Denetim Kurulları üyeleri ve personeli Kooperatif'in ilkelerini ve felsefesini yaymak, tanıtmak ve kaynak sağlamakla kendilerini görevli sayar.
  7. Yönetim Kurulu, kararlarını tartışarak oy birliği ile almaya çalışır, alınan kararları dışarıda tartışmamaya özen gösterir.
  8. Yönetim ve Denetim Kurulları'nda görev alanlar, ayni ve nakdi bağış yapanlar, Kooperatif'ten maddi karşılık beklemez.
  9. Üyeleri ve çalışanları Kooperatif'i maddi ve manevi zarara uğratacak davranışlarda bulunmaz.
  10. Kurumlarında, kuruluş ilke ve değerlerini benimseyen personel çalıştırır.