7. ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ EĞİTİM ÖDÜLÜ ( 3 MART 2012) 

 

 

Ulusal :  HİKMET ULUĞBAY (Eski Milli Eğitim Bakanı)
Yerel   : BURSA İLİ EĞİTİM HİZMETLERİNE YARDIM VE EĞİTİMİ GELİŞTİRME DERNEĞİ

 

HİKMET ULUĞBAY

 

Isparta, 1939 doğumlu.

Ekonomist, siyasetçi, devlet adamı, yazar ve  eğitimci.

O, EKONOMİST.

Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü 'nün çeşitli kademelerinde çalıştı. Aralık 1984'te OECD nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Daimi Temsilci Yardımcısı,  Eylül 1985 tarihinde Washington Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Başmüşavirliği  görevlerinde bulundu. Mart 1992 tarihinde emekliye ayrıldı.

 

O, BİR SİYASET ADAMI .

24 Aralık 1995 ve 18 Nisan 1999 seçimlerinde Demokratik Sol Parti'den Ankara Milletvekili seçildi. DSP Grup Yönetim Kurulu ; Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği görevlerinde bulundu. 55 . Hükümet'te Millî Eğitim Bakanı, 56. Hükümet'te Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı ; 57nci hükümette Devlet Bakanı olarak görev yaptı.
           

0, BİR YAZAR.

 İmparatorluktan Cumhuriyete Petropolitik ,

Kamu Harcamalarının Eleştirisel Analizi ,

Risk Altında Bir Ülkenin 2023 Yarışı ,

Siyasi Linç ,

 isimli kitapların yazarı olan Hikmet ULUĞBAY,   ekonomik konularda, çeşitli gazete ve dergilerde inceleme ve yorum yazıları yayımladı. 
           

O, BİR AYDINLANMACI.

Kesintisiz (8) sekiz yıllık eğitimin uygulayıcısı ve savunucusu oldu. Okullaşma oranının artmasını sağladı. Akla ve  bilime dayalı eğitimin yaygınlaşması için çaba gösterdi. Atatürk İlke ve devrimlerine bağlı yöneticileri iş başına getirdi.

4+4+4  diye adlandırılan  eğitimi karanlığa götüren , ulusallıktan uzaklaştıran anlayışla konferanslarıyla, yazılarıyla mücadele etti.

Yapıtlarıyla  halkın okumasını ve bilinçlenmesini sağlayan,

 Yazılarıyla  yolumuzu aydınlatan ve çağdaş eğitime katkı sunan ,

Milli Eğitim Bakanı olarak Milli Eğitimimizin niteliğini yükselten, öğretmen ve öğrencilerin yolunu aydınlatan,

Karanlığa karşı amansız bir savaşım veren,

Sayın Hikmet ULUĞBAY'ı  biz de ÇEK EĞİTİM ÖDÜLÜ ile  hak ettiği  biçimde ödüllendiriyoruz.

 

BURSA İLİ EĞİTİM HİZMETLERİNE YARDIM VE EĞİTİMİ GELİŞTİRME DERNEĞİ

Bursa İli Eğitim Hizmetlerine Yardım ve Eğitimi Geliştirme Derneği, Eğitim Kurumları (özel öğretim kurumları dışında) okulöncesi, ilköğretim, ortaöğretim, yüksek öğretim ve özel eğitim kurumları vb. ile dayanışma ve yardımlaşma içinde eğitim ve  öğretim  hizmetlerinin  geliştirilmesi ve güçlendirilmesi  için her türlü maddi ve manevi katkıyı sağlamak  amacı ile 01.06.1990 tarihinde  kuruldu.

Maddi durumu elverişsiz öğrenciler için  ücretsiz yetiştirme ve hazırlama kursları açtı;soru bankası,  kitap ve yaprak testlerle destekledi.

Maddi durumu elverişsiz öğrencilerin barınma ve beslenme gereksinimlerini karşılamak üzere öğrenci yurdu  açtı ve  işletti,

Dernek üyeleri arasında kaynaşma ve dayanışma gibi insan ilişkilerinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi için  pek çok etkinlik düzenledi.

 Köylerde görev  yapan öğretmenlerin çocukları ile ailesi kırsalda yaşayan   maddi durumu elverişsiz ,  başarılı kız çocuklarının barınma sorununu çözerek çağdaş kızlar yetiştirmeyi amaçladı.

Güvenli, huzurlu, çağdaş bir aile ortamında sevgi ve saygıyı esas alarak  geleceğin güvencesi gençlerimize hizmet vermeyi ilke edindi.  

Tüm bu etkinlikleri ve çalışmaları ;

 Cumhuriyet kazanımlarını korumak ;  Öğretim Birliği Yasası'nın gerekleri ve ilkeleri doğrultusunda eğitim yapılmasını sağlamak; ulusal bilince sahip gençlerin yetişmesine ortam ve olanak sağlamak amacıyla yaptı.

Dernek, bu çalışmaları ve amaçları ile bu yılki yerelde ÇEK Eğitim Ödülü'nü almaya hak kazanmıştır.

 Dernek yönetimini kutlar; başarılarının sürekli olmasını dileriz.