Çağdaş Eğitim Kooperatifi (ÇEK),  Atatürk ilke ve devrimleri ile laik Türkiye Cumhuriyeti'nin her gün biraz daha yıpratıldığı, "Anayasa" "Milli Eğitim Temel Yasası" ve "Öğretim Birliği Yasası"nın göz ardı edildiği, çağdışı eğitim veren okul ve kursların çoğaldığı, devlet olanaklarının yetersiz kaldığı, farklı amaçlar için kullanıldığı ve yanlış yönlendirildiği bir ortamda, topluma karşı duyduğu sorumluluk duygusu ile "Her şeyin temelinde eğitimin yattığına" inanan 23 aydın tarafından 25 Temmuz 1995 tarihinde kuruldu.

Neden Kooperatifiz?

Türk toplumunun "İmece" geleneğine, yardımlaşmaya ve dayanışmaya uygun olması, demokratik işleyişin, özdenetimin her an yapılabilmesi, alınacak tüm kararlarda her üyenin "bir oy hakkı" ile "eşit temsil" edilmesi nedeniyle "Kooperatif" modeli seçilmiştir.

Bizi farklı kılan neden

Çağdaş Eğitim Kooperatifi, çeşitli mesleklerden ve siyasi görüşlerden hiçbir beklenti içinde olmaksızın, sadece "eğitim için harcanan çabanın verdiği mutlulukla yetinen" bireylerin oluşturduğu özgün bir örgütlenme modelidir.

Çağdaş Eğitim Kooperatifinde elde edilen artı değerler; burslara, yatırımlara, sosyal sorumluluk projelerine, çalışanların özlük haklarının iyileştirilmesine aktarılmaktadır.

Yönetim şeklimiz

Ortaklardan giriş ödentisi -2.000 TL- dışında aidat alınmaz. Ekonomik durumu iyi olan parasını/mülkünü, zamanı olan emeğini, düşüncesi olan bilgisini hiçbir karşılık beklemeksizin "gönüllü" olarak verir.

Ortaklara kâr payı dağıtılmaz. Yönetim, Denetim, Yürütme ve Çalışma kurulları ile Emanet Komisyonu üyeleri, "hiçbir ad altında ücret almaz", kurum ile ilgili yaptıkları harcamaları da kendileri karşılar.

Hiçbir devlet desteği almadan, kurumlarından, yurtlarından, ayni, nakdi bağışlardan, gelir getirici birimlerden ve ortak giriş ödentilerden elde ettiği gelirlerle çalışmalarını sürdürür.

Yöneticiler, çalışanlar ve ortaklar arasında iş bölümüne dayalı bir anlayış egemendir. Tüm uygulamalarında "şeffaflık" ilkesi , "kamu" ve "toplum" çıkarları gözetilir.

Toplumsal sorumluluğumuz

Eğitim kurumlarımız ve sosyal sorumluluk projelerimizin yanı sıra, toplumsal sorumluluğu da çok önemsiyoruz. Eğitime yönelik sosyal, kültürel, eğitsel etkinlikler, paneller, konferanslar, söyleşiler, konserler, tanıtım gezileri ile kamuoyunu, ortaklarımızı, çalışanlarımızı bilinçlendiriyor, eğitimi yakından ilgilendiren konularda görüş ve düşüncelerimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz.

"İmece"mize davet

Farklı dünya görüşünüz, farklı çözüm önerileriniz de olsa geleceğin aydınlık Türkiye'sine laik, demokrat ve çağdaş, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı aydın insanlar, özgür düşünen bireyler yetiştirmek isteyen herkesi; "Geleceğimizi emin ellere teslim etmek, toplumu bilinçlendirmek, Kır Çiçeklerini soldurtmamak, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için" "İmece"mize paydaş olmaya çağırıyoruz.

Kurucular