1. ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ EĞİTİM ÖDÜLÜ (3 MART 2006)

 

 
Ulusal: PROF.DR. TÜRKAN SAYLAN (ÇYDD Genel Başkanı)
Yerel: PROF.DR. MUSTAFA YURTKURAN (UÜ Rektörü)

 

BİNLERCE İNSANIN YAŞAMINI DEĞİŞTİREN TÜRKAN SAYLAN

Çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insana ve çağdaş topluma ulaşmayı kendine ilke edinmiş,

Akla, bilime, demokrasiye inanmış,

Atatürk ilke ve devrimlerine yürekten bağlı,

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğini kurarak örgütlenmeyi ülke geneline yaymayı başaran,

"Her dakika benim için çok kıymetli" diyerek zamanı iyi kullanan,

"Galiba iyi işler yaptım" diyecek kadar alçak gönüllü, bir eğitimci, örgütçü insan.

70 yıllık yaşamında seçimini hep toplumdan yana kullanmış, özverili çalışmalarıyla onlarca köyün okula kavuşmasını, binlerce kızın okumasını sağlamış, sorumluluk sahibi bir bilim kadını. Çok sayıda toplumsal projenin (Örgün Eğitime destek, YİBO'ları ve PİO'ları geliştirme, Yaygın Eğitime destek, Sanata destek v.b.)  yaşama geçirilmesinde öncülük etmiş bir Sivil Toplum Örgütü lideridir.

Geri kalmış yörelerde Toplum Merkezi, bilgisayar sınıfları, Kız Öğrenci Yurtları, Anasınıfları ve çocuk parkları açılmasını sağlamış; "Baba beni okula gönder", "Bir ışık da siz yakın!" ve "Denizyıldızı" gibi projelerle BİNLERCE İNSANIN YAŞAMINI DEĞİŞTİRMİŞTİR.

 

MUSTAFA YURTKURAN

Üniversiteler, toplumlara dönük çalışmalara ve araştırmalara girmedikçe; bulgularını toplum yararına sunmadıkça ülkelerine gereken hizmeti yapmamış olurlar, anlayışından hareketle Uludağ Üniversitesi'ni;

Ulusun ve insanlığın sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişimi için bilgiye ulaşmayı, bilgi üretmeyi, uygulamayı görev edinen bir kurum haline getirmiştir.

Özellikle eğitim öğretimin çağdaş ölçütlere göre yeniden yapılandırılması, üniversite kütüphanesine yapılan yatırımlar, kitap ve süreli yayın sayısında artış, sosyal ve kültürel alanlardaki çalışmalarla,  öğretim elemanlarının, öğrencilerinin mensubu olmaktan gurur duydukları bir kurum yaratmıştır.

Uludağ Üniversitesi, tarihinin en radikal adımlarını eğitim alanında onun döneminde atmıştır. Bologna Reformlarının yaşama geçirilmesi konusunda yaptığı özgün çalışmalarla 662 Avrupa Üniversitesine en iyi örnek seçilmiştir. Avrupa Üniversiteler Birliği'nin saygın ve etkin bir üyesi konumuna yükseltmiştir.

8 Fakülte, 3 Enstitü, 13 Uygulama Merkezi ve 15 Meslek Yüksek Okulu'nda eğitim, öğretim ve hizmet kalitesinin yükseltilmesine yönelik çalışmalar başlattı. Çağdaş bilgi ile donanmış, Atatürk ilke ve devrimlerini özümsemiş, yurtseverler bireyler yetiştiren bir üniversite yaratmıştır. En önemlisi üniversite ile kenti bütünleştirmiştir.       

Prof. Dr. Mustafa YURTKURAN, öğretim birliğinden uzaklaşıldığı son yıllarda Üniversitede sadece kaliteli bir eğitim öğretimin yapılmasını yeterli görmemiştir. 85 yıl önce emperyalizme uşaklığı reddeden Ulu Önder Atatürk'ün çizdiği aydınlık yoldan kararlılıkla yürümeyi görev ve ilke edinmiştir. Dik duruşu, onurlu mücadelesi ve Atatürkçü çizgisiyle yalnız Üniversite için değil, kentimiz için de bir şanstır.