9. ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ EĞİTİM ÖDÜLÜ  (3 MART 2014)

 

 

Ulusal : PROF. DR. ESAT RENNAN PEKÜNLÜ
Yerel   : LEMANSER SÜKAN

 
Prof.Dr. Esat Rennan PEKÜNLÜ

Prof.Dr. Esat Rennan PEKÜNLÜ , 6 Şubat 1950, İZMİR'de doğdu.

1972 yılında E.Ü.F.F. Matematik - Astronomi, bölümünü bitirdi.

1973 E.Ü.F.F. Astronomi alanında Yüksek Lisans ;

1978 İngiltere'de Leicester University, Doktora yaptı.

1979 - 1982 E.Ü.F.F. Astronomi Böl. Dr. Asistan olan Rennan PEKÜNLÜ,

1982 - 1990 yıllarında 1402 sayılı yasa gereği üniversiteden uzaklaştırıldı.

1991 yılında Yard. Doç. Dr,

1997 yılında Doç. Dr,

2003 yılında Prof. Dr oldu.

    Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimi Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Rennan Pekünlü, Türkiye'de hukuk ayaklar altına alınsa da hiç değilse kanunlar, Anayasa Mahkemesi (AYM) kararları geçerlidir diye düşündüğü için öğrencilerinin mevcut yönetmeliğe uygun olarak derslere gelmesini istedi. Buna karşı çıkan bir öğrencisine de AYM kararlarını ve YÖK'ün kıyafet genelgesini anımsatıp türbanla derse giremeyeceğini söyledi.

    İzmir 4. Asliye Ceza Mahkemesi bunda cebir ve kast var dedi, Prof. Pekünlü'yü 13 Eylül 2012'de 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Yargıtay cezayı 27 Temmuz 2013'te oyçokluğuyla onadı.
Bunun yorumu şudur: 
Ne olursa olsun Prof. Pekünlü hapse girecek, türbana karşı çıkmak, laiklik, bilimin özgürlüğü demek ne demek anlayacak. Bu konularda duyarlı olan kesimler de başlarına ne geleceğini bilecek! Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) yıllar önce türbanla ilgili karar verirken şuna dikkat çekmişti: Eğitim kurumunda böyle bir izin, türban takmayanlar üzerinde baskıyı getirir. Onların inançsızlığı sorgulanmaya başlar! Prof. Pekünlü'nün karşı karşıya kaldığı durum tam da budur. Bilimin özgürce yapılmasını isteyenler Prof. Pekünlü'nün hapse girmesine karşı çıkmazsa, bu infazın durdurulmasını istemezse, AİHM'nin dikkat çektiği durumun yaygınlaşacağını görmemek için ya iktidar yandaşı olmak ya iktidardan bir şey bekliyor olmak gerekir.

    Özünde bilimin özgürlüğünü savunan Prof. Pekünlü'nün hepse girmesi Türkiye'nin büyük bir cezaevi olduğu gerçeğinin en somut göstergesidir. Buna hayır demek için kendisini, ÇEK EĞİTİM ÖDÜLÜNE yaraşır bulduk.

 

LEMANSER SÜKAN

Lemanser Sükan, 75 yaşında emekli bir öğretmen.

Bursa, Orhangazi, Gedelek Köyü'nde doğdu.

Eğitim-öğretim açısından içlerinin boşaltılıp sıradan öğretmen okulları haline getirildiği yıllarda , Beşikdüzü Öğretmen Okulu'ndan- 1954 yılında mezun oldu.

1963 yılında da Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Pedagoji Bölümü'nü bitirdi.

26 Yıllık meslek yaşamından sonra, 1980 yılında emekliye ayrılan Lemanser Sükan, doğumundan itibaren yaşadığı olayları, anılarını birinci ağızdan kronolojik bir sırayla anlatır.

Lemanser Sükan'ın yazdıkları bir özyaşam öyküsü. Bu öykünün içinde annesi, babası, ağabeyi, kardeşleri, eşi, eşinin ailesi ve çocukları var.

Okuduğu okullar, okul arkadaşları, öğretmenleri, müdürleri var.

Çalıştığı okullar, öğrencileri, öğretmen arkadaşları ve diğer yöneticiler var.

Lemanser öğretmen gerçekten çok gezmiş, çok dolaşmış. Keyfinden değil, elbet. Sürgünden sürgüne dolaşıp durmuş. Bayan ve iki çocuklu olmasına rağmen boyun eğmemiş. Aile bütünlüğü zaman zaman ayrı yerlere atandıkları için bozulmuş. Ama yine usanmamış, yılmamış ve savaşımını sürdürmüştür Bu direnç emekli olduktan sonra da bitmemiş, Yaşadıklarını kitaplaştırarak başka bir katkıda bulunmasını bilmiştir.

Yaşamını öğretmenliğe adamış bir eğitimci , Atatürk İlke ve Devrimlerini savunan bir öğretmendir Lemanser Sükan. Öğrencilerine şöyle seslenir:

"Sizden istediğim kimseyi ezmeyin. Kimseye de kendinizi ezdirmeyin. Hak ve özgürlüğünüzü korurken, öncelikle başkalarının hak ve özgürlüklerini düşünün. Tüm insanları sevin. Yalnız iyilerle kötüleri ayırmayı öğrenin. İyileri örnek alın, kötüleri de ibret olarak değerlendirin. Asla kötü olanlara düşman olmayın. Onları da iyi olmaya yöneltin. Kötülerden etkilenmeyin, onları siz etkileyin. Öğretmen, tüm insanları sevebilecek güçte, gönlü sevgi dolu, kafası iyiye, güzele, doğruya açık kişidir. Tümünüzün bu özellikleri taşıyan birer öğretmen olmanızı candan dilerim."

Lemanser Öğretmen kendisine güvenmiş,kolay yürünebilen kestirme yollara baş vurmamış; uzun ve meşakkatli olanı seçmiş.Kahırlı,çileli yollarda korkmadan ,onurluca yürümüş,yılmamış.Yol yoksa açmış,dolaşmış Türkiye'nin en doğusundan,en batısına. İdaalist bir öğretmenin,kendi değimiyle inatçı bir eğitimcinin kararlılığını,çabalarını,coşkularını,umutlarını,umutsuzluklarını,sevinçlerini kırgınlıklarını yansıttığı ''Memleket Yollarında'' adlı kitabının gelirini Çağdaş Eğitim Kooperatifi'ne bağışlayan Lemanser SÜKAN, ÇEK EĞİTİM ÖDÜLÜ 'nü almaya hak kazanmıştır