3. ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ EĞİTİM ÖDÜLÜ (3 MART 2008)

 
 
 
Ulusal: ASIM KOCABIYIK (Borusan Vakfı Başkanı)       
Yerel: YILMAZ AKKILIÇ (Gazeteci-Yazar)
 
ASIM KOCABIYIK
 
Asım Kocabıyık, Türkiye'nin kalkınması ve çağdaş ülkeler düzeyine ulaşması için eğitimin önemine her zaman dikkat çekmiştir. Hem Borusan Grubu Şirketleri?nin finansmanıyla, hem de kişisel girişimleriyle, ülkemizin kültür ve eğitim hayatına katkılarda bulunmuştur.
 
Asım Kocabıyık Kültür Eğitim Vakfı, 1992 yılında Asım Kocabıyık, eşi ve çocukları tarafından eğitim, öğretim ve kültür konularında faaliyette bulunmak, Türk milli eğitim ve kültürüne katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur.
 
-Kocaeli?nde  (8) sekiz ilköğretim okulu, 
-Gemlik?te Borusan İlköğretim Okulu ile 
-Afyon?da Asım Kocabıyık Anaokulu, eğitime yapılan ilk armağanlardır.
 
Asım Kocabıyık Kültür Eğitim Vakfı, kurulduğu 1992 yılından bu yana maddi gereksinimi olan başarılı öğrencilere burs vermektedir.
 
1997 yılında başlayan eğitim seferberliğine modern bir Anadolu Teknik Lisesi ve 8 yıllık bir İlköğretim Okulu ile destek verme kararı almış ve bu karardan bir yıl sonra her iki okul da eğitim hayatına kazandırılmıştır
 
Kocaeli Üniversitesi Hereke Borusan Yerleşkesi?nde iki öğrenci yurdu ile bir Meslek Yüksek Okulu?nu 2001 yılında üniversiteye teslim ederek eğitime desteğini sürdürmüştür.
 
24 Kasım 2005 tarihinde açılan Asım ve Nurhan Kocabıyık Öğretmenevi Türkiye?nin bugünlere gelmesinde büyük emeği geçen öğretmenlerimizin sosyal gereksinimlerinin bir ölçüde karşılanması amacıyla yapılmıştır.
 
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Kütüphanesi tümüyle yenilenmiştir.
 
Gemlik?te Asım Kocabıyık Meslek Yüksek Okulu Uludağ Üniversitesi?ne teslim edilmiş ve eğitime başlamıştır.
 
Gemlik Suğnipek Yerleşkesi?nde Hukuk Fakültesi Eğitim ve Dekanlık binaları  tamamlanmış; Mayıs 2008?de Uludağ Üniversitesine teslim edilmiştir.
 
İstanbul Avcılar ilçesinde öğretmenlerin müfredat değişikliklerine uyum sağlamaları için hizmet içi eğitimi ile 1000?e yakın öğretmene eğitim verildi. Velileri şiddete eğilimli çocuklar konusunda eğitmeyi amaçlayan Anne Baba Eğitimi ile 18.000 veliye ulaşıldı. Anne-Baba Eğitimi konulu ücretsiz kitap dağıtıldı. ?Baba Beni Okula Gönder? kampanyasına destek veren Asım Kocabıyık Vakfı Şubat 2009 başlayarak 100 kız çocuğunun (3) üç yıllık eğitim bursunu üstlenmiştir.
 
?Eğitimi desteklemenin bu memlekete yapılacak en büyük hizmet olduğuna hep inandım. Hep bu memlekete borcumu ödediğim bilinciyle çalıştım. Bugüne kadar gücüm yettiğince eğitime destek verdiğim için çok bahtiyarım.?? diyen Asım Kocabıyık, Türkiye'nin kalkınması ve çağdaş ülkeler düzeyine ulaşması için eğitimin önemine her zaman dikkat çekmiştir. Hem Borusan Grubu Şirketleri?nin finansmanıyla, hem de kişisel girişimleriyle, ülkemizin kültür ve eğitim hayatına katkılarda bulunmuştur.
 
 
YILMAZ AKKILIÇ
Şanlıurfa 1933 doğumlu. 
Gazeteci, araştırmacı-yazar, asker ve siyaset adamı.
O, BİR ASKER?
1953?te Kara Harp Okulu'nu bitirdi. 1971?de, "12 Mart muhtırası" sonrasında kendi isteğiyle askerlik mesleğinden ayrıldı.  
O, BİR SİYASET ADAMI?
Cumhuriyet Halk Partisi?nde (CHP) iki dönem (1976-1978 ve 1999-2000), Sosyal Demokrat Halkçı Parti?de (SHP) bir dönem (1994) İl Başkanlığı yaptı.
O, BİR GAZETECİ?
Basınla ilişkisi 1949'da Bursa Halkevi'nce çıkartılmakta olan Uludağ dergisinde başladı. 1951'de haftalık Gençliğin Sesi gazetesini çıkardı.
1949'dan bu yana Bursa, Muğla, Ankara, İstanbul?da yayınlanan, kimi dergilerde yazı ve söyleşileri yayımlandı. 
1980'de Gemlik Körfez gazetesinde başladığı köşe yazarlığını bugün de sürdürmektedir.
Gazete yazılarına ilk arayı verdikten sonra Bursa Ansiklopedisi çalışmalarına ve Bursa merkezli kültür araştırmalarına yöneldi.
O, BİR AYDINLANMACI?
"Bursa Defteri Grubu"nun, sonrasında da Akkılıç Kütüphanesi?nin oluşumuna öncülük etti. Bursa Defteri dergisinin hazırlık toplantılarının yapıldığı ve ilk sayılarının hazırlandığı kütüphane evini ?Akkılıç Kültür Evi? olarak düzenleyip paylaşıma açtı. 
2001 yılında, kişisel birikimi olan 6.000 ciltlik kütüphanesini, ailesi ile birlikte sahip olduğu iki daireyi Bursa Gazeteciler Emeklilik ve Yardımlaşma Vakfı'na bağışladı. Bu kütüphane Ataevler'de yaptırılan Basın Kültür Sarayı'nda kamunun yararına sunuldu.
O, BİR YAZAR? 
Bursa Ansiklopedisi, 
Bursa Tarihi, 
Bursa Belleteni,
Atatürk ve Bursa,
Kurtuluş Savaşı'nda Bursa,
Askerin Romanı, 
İşgalden Kurtuluşa Bursa (TV belgeseli), 
Yıldırım / Bursa [Prusa'dan Bursa'ya, Bursa'dan Yıldırım'a Bir Kentin Tarihsel Serüveni,
Bursa'da Yakın Zamanlar,
Bir Mühendisin Anıları, 
Savaşın Sona Erdirildiği Kent Mudanya ve A. Galip Tokça'nın Mütareke Anıları,
Bursa'da Musiki, adlı yapıtları vardır. 
Kütüphanesi ile halkın okumasını ve bilinçlenmesini sağlayan,
Yapıtlarıyla tarihimize ışık tutan,
Yazılarıyla yolumuzu aydınlatan ve çağdaş eğitime katkı sunan 
Kitapları ve meslek içi çalışmaları ile birçok kurum ve kuruluştan ödüller alan,
 
Yılmaz AKKILIÇ, ÇEK EĞİTİM ÖDÜLÜ layık görülmüştür.