14. ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖDÜLÜ (3 MART 2019)

                                                                         

 

EĞİTİM     :   PROF. DR. İOANNA KUÇURADİ

                      PROF. DR. EBRU AKTAN ACAR

HİZMET    :   BURSA İŞ KADINLARI VE YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ (BUİKAD)

TEŞVİK    :   OSMAN CANİK

 

 

PROF. DR. İOANNA KUÇURADİ

 

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, 1936 yılında İstanbul'da doğdu. İlköğretim ve lise öğreniminin ardından İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünden 1959 yılında mezun oldu. 1965'te hazırladığı "Schopenhauer ve Nietzsche'de İnsan Problemi" adlı çalışma ile doktorasını tamamladı.

Prof. Dr. Kuçuradi, 1965-68 yıllarında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde felsefe ve Latince dersleri verdi, 1968'de Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Eğitim Bölümüne geçti. 1969 yılında yeni kurulan Felsefe Bölümünün başkanlığına getirildi. Prof. Dr. Kuçuradi, 1970'te "İnsan Felsefesi Bakımından Değer Problemi" adlı teziyle doçent, 1978'de ise, "Aristoteles'in Ousia'sı ve Substans Kavramı" adlı çalışmasıyla profesör oldu. Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümünün başkanlığını yaptı.

 

Prof. Dr. Kuçuradi, 1974 yılı başlarında Ankara'da "Felsefe Kurumu" adıyla kurulan derneğe öncülük etti. Felsefe Kurumu'nun adı 1979'da Bakanlar Kurulu kararıyla "Türkiye Felsefe Kurumu" olarak değiştirildi. Bu değişiklik, aynı yıl içinde kurumun Uluslararası Felsefe Kurumları Federasyonuna (FISP) üye olmasını sağladı.

 

Türkiye Felsefe Kurumunun 1980 yılına kadar genel sekreterliğini yürüten Prof. Dr. Kuçuradi, o yıl Nusret Hızır'ın vefatıyla başkanlığa getirildi. 1982'de Uluslararası Felsefe Kurumları Federasyonunun yönetim kurulu üyeliğine seçilen,1988'de genel sekreter olan Prof. Dr. Kuçuradi, 1998'de ise federasyon başkanlığına getirildi.

Prof. Dr. Kuçuradi'nin eserlerinde karşılaşılan "insan-değer-çağ" üçlemesi, onun felsefe yolculuğunda oldukça önemli kavramlardır. Öyle ki irdelemelerinde felsefe tarihi bilgisinden çok "çağ"a ilişkin problemleri dile getirmeye çalıştığı, felsefe tarihine ait bilgilere genellikle bugünü anlamak için başvurduğu görülür.


Başta Goethe Madalyası olmak üzere birçok uluslararası ödülü olan Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, 2003 yılında düzenlenen 21. Dünya Felsefe Kongresinin Türkiye'de yapılmasına öncülük etti. UNESCO, kongrenin başarılı bir şekilde yapılması nedeniyle Prof. Dr. İoanna Kuçuradi'yi "Felsefe Ödülü"ne layık gördü.

 

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, laik eğitime, bilime ve aydınlanma düşüncesine duyarlı bireylerin yetişmesi için verdiği uğraşlar ve çalışmalar nedeniyle, Çağdaş Eğitim Kooperatifi Yönetim Kurulumuzca "Eğitim Ödülü"nü almaya hak kazanmıştır.

 

 

PROF. DR. EBRU AKTAN ACAR

 

Prof. Dr. Ebru Aktan Acar, 1971 yılında dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitiminin ardından 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünden mezun oldu.

1996 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Anaokulu Öğretmenliği Bilim Dalında yüksek lisansını, 2001 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalında doktorasını tamamlayan Prof. Dr. Acar, 1997 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı.

 

2002'de Yardımcı Doçent, 2010'da Doçent, 2017'de Profesör unvanını elde eden Prof. Dr. Acar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır.

 

Prof. Dr. Acar'ın çalışma alanları arasında, erken okuryazarlık becerileri, dünyada uygulanan farklı erken çocukluk eğitimi model ve yaklaşımları, barış eğitimi ve farklılıklara saygı gibi konular yer almaktadır.

 

DAAD, MASHAV, TÜBA, YÖK bursu gibi farklı ulusal/uluslararası kurum ve kuruluşların sağladığı burslar kapsamında, Almanya, İngiltere, Hindistan ve İsrail başta olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinde erken çocukluk eğitimi alanında araştırmaları ve alan gezilerini yürütmüş olan Prof. Dr. Acar'ın, çok sayıda ulusal/uluslararası yayını ve proje çalışmaları bulunmaktadır.

 

1999 yılından bu yana dünyadaki tüm çocukların erken çocukluk hizmetlerinden eşit şartlarda yararlanmasını hedefleyen The World Forum Foundation'ın (WFF) Türkiye temsilciliği görevini yürüten Prof. Dr. Acar, 2019 yılında kurulan Kimlikli Bebekler Eğitim Girişimi Derneğinin de başkanlığını sürdürmektedir.

 

Prof. Dr. Acar, ÇOMÜ bünyesinde ÇABA Derneği ve Kepez Belediyesi desteğiyle sosyo ekonomik nedenlerden dolayı gelişimleri risk altında olan Türk ve sığınmacı çocuklara ve ailelerine yönelik erken çocukluk eğitimi hizmetlerini sağlamak, öğretmen adaylarının da teori ile pratiği bir araya getirmeleri amacıyla 2008 yılında ÇABA Çok Amaçlı Erken Çocukluk Eğitimi Merkezini (ÇABAÇAM) kurmuştur.

 

Çanakkale Çağdaş Eğitim Kooperatifi ortağı olan Prof. Dr. Acar, 3-6 yaş arasında 200'e yakın çocuk, aile ve 450'den fazla öğretmen adayına eğitim olanağı sunan ÇABAÇAM projesi, toplumsal gelişmeye değerli katkıları, ilham veren başarı hikâyesi ile 2017 yılında Sabancı Vakfı tarafından "Fark Yaratan" olarak seçilmiştir.

 

Prof. Dr. Ebru Aktan Acar, laik eğitime, bilime ve aydınlanma düşüncesine duyarlı bireylerin yetişmesi için verdiği uğraşlar ve çalışmalar nedeniyle, Çağdaş Eğitim Kooperatifi Yönetim Kurulumuzca "Eğitim Ödülü"nü almaya hak kazanmıştır.

 

 

BURSA İŞ KADINLARI VE YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ BUİKAD

 

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) , kadına daha iyi çalışma koşulları kazandırmaktan çok, kadının rekabetçi iş hayatında yetkinliklerini arttırarak varoluşunu güçlendirmek amacıyla 2007 yılında kuruldu.

 

11 üye ile başlayan ve bugün 140 üye ile yoluna devam eden BUİKAD, ülke ekonomisinin ve kalkınmasının, çağdaş Türk kadınının iş hayatının ayrılmaz bir parçası olmasıyla mümkün olabileceği konusunda hem üyeleri arasında hem de kamuoyunda sinerji oluşturmuştur.

 

Daha çağdaş bir toplumsal sürece ulaşmanın, kadının eğitilmesi, kadının istihdam oranının ve girişimci kadın sayısının arttırılması ile mümkün olacağına inanan üyelerden oluşan BUİKAD, gönüllülüğü ve özverili olmayı ilke edinmiştir.

 

BUİKAD, İspanya, Arnavutluk, İtalya, Fransa, Malta, Yunanistan, Fas, Tunus, Cezayir, Libya, Filistin, Mısır gibi Akdeniz ülkelerinin iş kadını derneklerinden oluşan Akdeniz İş Kadınları Federasyonu (AFAEMME) üyesidir.

 

BUİKAD, bunun yanı sıra Marmara ve İç Anadolu bölgeleri sınırları içerisinde faaliyet gösteren iş insanları derneklerinin tek çatı altında toplandığı federasyon olan Marmara ve İç Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonunun (MARSİFED) bölgedeki tek kadın derneği üyesi olma özelliğini de taşımaktadır.

 

BUİKAD, laik eğitime, bilime ve aydınlanma düşüncesine duyarlı bireylerin yetişmesi için verdiği uğraşlar ve orta okul sorası eğitim öğretimlerine devam etme olanakları sınırlı kız çocuklarına bu imkanları sağlayan "Kır Çiçekleri" Sosyal Sorumluluk Projesine sağladıkları katkılar nedeniyle, Çağdaş Eğitim Kooperatifi Yönetim Kurulumuzca "Hizmet Ödülü"nü almaya hak kazanmıştır.

 

OSMAN CANİK

 

Memur bir ailenin çocuğu olan Osman Canik, 1952 yılında Malatya'da dünyaya geldi.  Ailesinin tayini nedeniyle geldiği Bursa'da eğitim yaşamına ilk adımı Atatürk İlkokulunda atan Canik, ortaokul ve lise eğitimini Bursa Erkek Lisesinde aldı.

 

Canik, 1975 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra 1977 yılında TEV bursu ile New York Üniversitesinde işletme yüksek lisansı yaptı.

 

Canik, vatani görevinin ardından Yaşar Holding ve Koç Holding şirketlerinde çalıştı.  1993 yılında Ram Dış Ticaret Şirketindeki Satış Müdürlüğü görevinden istifa ederek, aile şirketi Elvin

Tekstilde 1993 - 2016 yılları arasında Genel Müdür olarak çalışan Canik, 2016 yılında görevini oğlu Murat Sıtkı Canik'e bıraktı.

 

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri Derneği (TETSİAD), Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu üyelikleri ile Sürdürülebilir Ev Tekstili (SETEK) Küme Başkanlığı görevlerini sürdüren Osman Canik, "Darüşşafaka Bursa Lisesi" ve "Bitlis'te 5 Yazılım Şirketi" sosyal sorumluluk projelerini yönetmektedir.

 

Osman Canik, laik eğitime, bilime ve aydınlanma düşüncesine duyarlı bireylerin yetişmesi için verdiği uğraşlar ve çalışmalar nedeniyle, Çağdaş Eğitim Kooperatifi Yönetim Kurulumuzca "Teşvik Ödülü"nü almaya hak kazanmıştır.