Çağdaş Eğitim Kooperatifi

Türkiye'nin ilk Eğitim Kooperatifi

HABERLER

Türkiye'de kadın olmak!
Türkiye'de kadın olmak!

Türkiye'de kadın olmak!

 

Her yıl, bir yıla dağılmış çeşitli günlerde, ne yazık ki bir sefere mahsus özel günleri anımsarız. Bu günlerden biri de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'dür.

 

Uluslararası alanda yapılan tüm araştırmalar, ülkemizde "kadın olmanın" zorluğunu düşündürücü rakamlarla gözler önüne seriyor. Bir taraftan çocuk gelinler, bir taraftan kadına şiddet, bir taraftan töre, bir taraftan iş gücüne, siyasal yaşama ve eğitime katılımdaki rakamlar ülkemizin geçmişten, günümüze gelen gerçeklerinden bazılarıdır.

 

Yönetimlerimiz çeşitli yasal uygulamaları gündeme sokarak bu sorunları çözmeye çalışmakta olsa da özünde bu sorunları çözümü ancak bütünsel bir bakış açısı ile mümkündür.

 

Mustafa Kemal Atatürk ve kurduğu Cumhuriyet'in kadına verdiği değer, eşitlik ve özgürlükler çok önemli kazanımlardır. Cumhuriyet'in değerlerini ilke, Atatürk'ün, "Şunu anlamak lazımdır ki dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir" deyişini de rehber edinen Çağdaş Eğitim Kooperatifi'nin kurum yöneticilerinin ve çalışanların yüzde 72'sini kadınlar oluşturmaktadır.

 

En önemlisi de Çağdaş Eğitim Kooperatifi'nin kız çocuklarının okutulmasına yönelik 17 yıldır sürdürmekte olduğu "Kır Çiçekleri Okusun Diye" isimli sosyal sorumluluk projesidir. Erken yaşta evlendirilerek hayalleri ellerinden alınan, eğitim olanağı sunulmayan kızlarımız için umudun adı olmuştur Çağdaş Eğitim Kooperatifi.

 

Sözlerin ötesinde yaşamın her alanında eşitliğin sağlanacağı kalıcı adımların atılması, bu toplumu oluşturan kamu, özel sektör ve üçüncü sektör olarak tanımlanan STK'ların, kısaca hepimizin görevi olmalıdır. Bu görevin hayata geçirilme yolu da çağdaş ve laik bir eğitimden geçmektedir.

 

Kadına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kalktığı, özgürlüklerin kısıtlanmadığı, eşitliğin esas alındığı, barış ve huzur içinde bir Türkiye umuduyla, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nüzü kutluyoruz.