Çağdaş Eğitim Kooperatifi

Türkiye'nin ilk Eğitim Kooperatifi

HABERLER

Türkiye'de kadın olmak!
Türkiye'de kadın olmak!

Türkiye'de kadın olmak!

Sıradan ezberlerle, kısa mesajlarla ya da açıklamalarla...

Dağıtılan kırmızı karanfillerle...

Vitrinlerin süsleriyle, indirimleriyle...

Anlam verilmeye çalışılan bir günün adı oldu 8 Mart!.

 

Bunlarla yetinmeli miyiz?

 

Uluslararası alanda yapılan bütün araştırmalar, ülkemizde "kadın olmayı"ürkütücü, üzücü ve hayli düşündürücü rakamlarla gözler önüne seriyor.

 

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF)  "Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Raporu"na göre, 145 ülke arasında cinsiyet eşitliğinde 130. sırada olan Türkiye, "Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu"nda ise,  sağlıkta, siyaset ve eğitim alanlarında İran, Suriye ve Etiyopya'nın da gerisinde yer alıyor!

 

10 kadından 4'ünün şiddet gördüğü bir ülkenin yüz kızartıcı tablosu!

 

Mustafa Kemal Atatürk ve kurduğu Cumhuriyet, kadına değer, eşitlik, özgürlük verdi, toplumun öncüsü yaptı; birçok ülkeden önce sosyal ve siyasal haklarla taçlandırdı kadınlarımızı.

 

Cumhuriyet'in değerlerinin sorgulandığı, yıkıma uğratılmak istendiği günümüzde, kadın haklarına saygıdan söz etmek olanaklı değildir.  Cumhuriyet ile kadına eşit yurttaş olarak verilen haklar bir bir yok edilmek istenmektedir!

 

Cumhuriyet'in değerlerini ilke, Atatürk'ün, "Şunu anlamak lazımdır ki dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir" deyişini de rehber edinenÇağdaş Eğitim Kooperatifi'nin kurum yöneticilerinin ve çalışanların yüzde 72'sini kadınlar oluşturmaktadır.

 

En önemlisi de Çağdaş Eğitim Kooperatifi'nin kız çocuklarının okutulmasına yönelik 16 yıldır sürdürmekte olduğu "Kır Çiçekleri Okusun Diye" sosyal sorumluluk projesidir. Erken yaşta evlendirilerek hayalleri ellerinden alınan, eğitim olanağı sunulmayan kızlarımız için umudun adı olmuştur Çağdaş Eğitim Kooperatifi.

 

Kadınlarımızı anladığımız, yaşam ve özgürlük hakkı başta olmak üzere sağlık, eğitim ve seçme özgürlüğüne saygı duyduğumuz ölçüde mutlu bir dünya kurmuş oluruz.

 

İnsan hakları evrensel bildirgesi ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış olan kadının insan haklarını tanımak, geliştirmek, kadına yönelik şiddeti önlemek siyasi iktidarların, devletlerin, toplumun ve hepimizin sorumluluğundadır.

 

Sözlerin ötesinde yaşamın her alanında eşitliğin sağlanacağı kalıcı adımların atılması hepimizin görevi olmalıdır.

 

Kadına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kalktığı, özgürlüklerin kısıtlanmadığı, eşitliğin esas alındığı, Cumhuriyet'in kadınlarımıza verdiği haklarla taçlandığı, barış ve huzur içinde bir Türkiye umuduyla, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nüzü kutluyoruz.

 

Çağdaş Eğitim Kooperatifi

Yönetim Kurulu