"Sosyal Kooperatifler" Bursa'da toplandı

"Sosyal Kooperatifler" Bursa'da toplandı

Sosyal kooperatiflerin mali, hukuki ve yapısal sorunları, Çağdaş Eğitim Kooperatifi tarafından düzenlenen "Sosyal Kooperatifçilik" çalıştayında masaya yatırıldı.

Almira Otelde düzenlenen çalıştaya, Bursa Ticaret İl Müdürü Zübeyir Tokgöz, Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Genel Başkanı Muammer Niksarlı, ÇEK Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, İkinci Başkan Turgut Yalkı, Yönetim Kurulu üyeleri Nihan Alpay ile Prof. Dr. Füsun Kuter, yurt genelinden 16 kooperatifin başkan ve yöneticileri katıldı.

İki oturum olarak yapılan çalıştayın ilk bölümünde, kooperatiflerin tanıtımı yapıldı, ikinci bölümünde ise, mali, hukuki ve yapısal sorunlar ile çözüm önerileri dile getirildi. Kooperatifler arasında iletişim ağı oluşturulması kararlaştırıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Çağdaş Eğitim Kooperatifi Başkanı Buğra Küçükkayalar, sosyal kooperatifçilik konusunda Ticaret Bakanlığının öncülüğünde iki kez bir araya gelinmesine karşın, bu derece geniş katılımlı bir toplantının ilk kez yapıldığını vurguladı.

Küçükkayalar, toplantının, sosyal kooperatifçilik konusunu biraz daha pekiştirmek, tanıma uyan kooperatifleri belirlemek, sorunları saptamak, çözüm önerilerini sunmak ve bir rapor halinde ilgili kurum ve kuruluşlara sunmak amacıyla düzenlendiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Doğrusu doğru tanıma uyduğunu düşündüğümüz kooperatifleri seçmeye çalışırken epey zorlandık. Henüz daha yolun henüz başındayız. O nedenle toplantımızın, ülkemizdeki sosyal kooperatiflerin varlığı konusunda önemli bir veri tabanı oluşturmasını, sosyal kooperatifçiliğin gündemde tutulmasına katkı sunmasını diliyorum."

SOSYAL EKONOMİ KOOPERATİFÇİLİĞİ

Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Genel Başkanı Muammer Niksarlı, kooperatiflerin yaşadığı hukuki ve mali sorunlardan söz etti, bunların aşılması konusunda ayrışarak değil, bütünleşerek üstesinden gelinebileceğine işaret etti.

Ülke genelinde aynı amaçla kurulan 30 çeşit dolayında kooperatif bulunurken, Almanya'da bu sayının sadece beş, altı olduğunun altını çizen Niksarlı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde 40 bini aşkın kooperatif vardı. 10 bini zor tasfiye edildi! Kalanlardan çoğunun ne yaptığı belli değil! Bu derece yapısal sorunların olduğu yerde

'Sosyal Kooperatifçilik' diye yeni bir şey oluşturulması ne derece doğru? Böyle oluşumu diğerlerinden ayrıştırarak, sorunların üstesinden gelinmez! Gelin, birlikte Avrupa'da güçlü olan  'Sosyal Ekonomi' kooperatifçiliği konusunda mücadele edelim."

KOOPERATİFÇİLİKTE BURSA'NIN ÖNEMİ

Bursa Ticaret İl Müdürü Zübeyr Tokgöz de, 300'ü aşkın kooperatif sayısıyla, 5 kooperatif birliği ile Bursa'nın Türk kooperatifçiliğinin önemli merkezlerinden biri olduğuna değindi.

Kooperatifçiliğin gelişmiş ekonomilerde önemli bir paya sahip olduğunu, çağımız ekonomik yaşamında ise, kamu ve özel sektörün yanında üçüncü sektör olarak yer aldığına dikkati çeken Tokgöz, Bursa özelinde kooperatifçiliğin geliştirilmesinin, orta gelir tuzağı tehlikesiyle karşı karşıya olan Türk ekonomisine öneli katkı sağlayacağını ifade etti.

Tokgöz, "Kooperatifler, toplumda, sürdürülebilir kalkınma, gelirin adil paylaşımı, yerel ekonominin güçlenmesi, istihdamın oluşturulması, toplumsal barışın sağlanması, dayanışma, işbirliği ve demokrasi kültürünün yerleşmesinde önemli bir paya sahiptir" diye konuştu.

İhtiyaç Haritası Fikri Mülkiyet Hakları ve Proje Danışmanlığı Kooperatifi yöneticisi Ahmet Batat, "Sosyal Kooperatifçilik" konusunda tanıtım yaptı.

Yurt genelinden gelen kooperatiflerin başkan ve temsilcileri, çalıştayın ilk bölümünde kooperatiflerinin tanıtımını yaptılar, ikinci bölümünde ise, mali, hukuki ve yapısal yönden yaşadıkları sorunlar ile çözüm önerilerini paylaştılar.

Çalıştaydan çıkan sonuç ve çözüm önerileri, rapor halinde Ticaret Bakanlığına sunuldu.

 

Fotoğraflar