Çağdaş Eğitim Kooperatifi

Türkiye'nin ilk Eğitim Kooperatifi

HABERLER

ÇEK "Sosyal Kooperatifçilik"in çoban yıldızı
ÇEK "Sosyal Kooperatifçilik"in çoban yıldızı

      ÇEK "Sosyal Kooperatifçilik"in çoban yıldızı

      Çağdaş Eğitim Kooperatifi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından "Sosyal Kooperatifçilik"in masaya yatırıldığı toplantıda gündeme damgasını vurdu.

      Ankara'da düzenlenen "Sosyal Kooperatifler Arama Konferansı"na,

Bakanlık Müsteşarı Cenap Aşçı, Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif Sami Seymenoğlu, ÇEK Başkanı Buğra Küçükkayalar, bakanlıklardan temsilciler, yurt içi ve yurt dışından konuklar katıldı.

      Küçükkayalar, "Sosyal Kooperatif"lerin hukuki, mali ve yapısal alanda karşılaştığı sorunlar hakkında bilgi verdi, engellerin kaldırılmasına yönelik yapılması gereken çalışmalar hakkında görüş ve önerileri paylaştı.

      Çağdaş Eğitim Kooperatifi'nin kuruluşu ve işleyişinin, "ortaklık" ve "gönüllülük" olgusundan oluştuğunu anlatan Küçükkayalar, ortaklık için bir kereye özgü pay alındığını, yıllık aidat, düzenli ödeme ya da başka bir ad altında ödeme alınmadığını,  çalışanlar dışında yönetim, denetim kurulları ile emanet komisyonunda görev alanlara ücret ödenmediğini bildirdi.  

       Küçükkayalar,  kooperatiflerle ilgili Kurumlar Vergisi "Muafiyet" maddesi düzenlenirken, "Eğitim Kooperatifleri"nden hiç söz edilmediğinin altını çizerek, ortaklarına hiçbir kar payı dağıtmayan, artı değerlerini yoksul öğrencilere burs ve eğitim yatırımlarına harcayan ÇEK gibi sosyal kooperatiflerin bu madde kapsamına alınmasını önerdi.

       Yatırımlarda mali güçlüklerden dolayı yer sahibi olunması konusunda zorlukların yaşandığına değinen Küçükkayalar, sosyal kooperatiflere "kamu" tarafından öncelikli ve uygun koşullarda uzun süreli arsa, mekan tahsisi ya da kiralama yapılmasının önemi üzerinde durdu.

       Küçükkayalar, ÇEK'in eğitim kurumları ve yurtlarından ücret karşılığı hizmet alan ortaklara sadece "yüzde 10 oranı"nda indirim uygulandığını anımsatarak, şunları söyledi:

       "ÇEK'e, sadece eğitime yönelik konularda hizmet amacıyla ortak olunduğu ortaklar tarafından bilinmektedir. Öğrenciye ücretsiz eğitim olanağının sunulması, kamuoyunun eğitim konusunda bilinçlendirilmesi, eğitim politikalarının belirlenmesinde önerilerde bulunulması hiçbir menfaat beklentisi içinde olmayan ortakların açısından en önemli mutluluk kaynağıdır."

      Küçükkayalar, sosyal kooperatiflerin, "gelirlerini değerlendirme, hizmetleri fiyatlandırma kriterleri, mali kaynak temini ve kooperatifin 'sosyal' olması için taşıması gereken koşullar" konusunda düşüncesini paylaşarak, şu önerilerde bulundu:

     "Mali, idari ve hukuksal yapıları diğer kooperatiflerden farklı olarak irdelenmesi gereken sosyal kooperatiflerin, mali yükleri kaldırılmalıdır/hafifletilmelidir, kamu olanaklarından -fonlar, tahsisler, vb...- yararlandırılmalıdır, yeni yasal düzenlemeler yapılmalıdır."

Fotoğraflar