Çağdaş Eğitim Kooperatifi

Türkiye'nin ilk Eğitim Kooperatifi

HABERLER

Buğra Küçükkayalar'ın 24. Olağan Mali Genel Kurul Konuşması
Buğra Küçükkayalar'ın 24. Olağan Mali Genel Kurul Konuşması

Sayın Divan,

Değerli Protokol,

Saygıdeğer Konuklar,

Çok değerli ÇEK Paydaşları,

 

24. Olağan Mali Genel Kurulumuza katılımınızdan dolayı teşekkürlerimi sunuyor, şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

 

Yaptıkları etkin çalışmalarla kurumumuza değer katan, ülkemizin ilk ve tek sosyal amaçlı eğitim kooperatifi olmasını sağlayan kurucularımıza, başkanlarımıza, yönetim, denetim, yürütme ve çalışma kurullarında görev alan arkadaşlarımıza, ortaklarımıza, çalışanlarımıza, gönüllülerimize, desteğini bizden esirgemeyen kişilere, kurumlara, kuruluşlara, Bursalılara, yurt genelindeki gönüllülerimize en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

 

Değerli Katılımcılar,

 

Kurumumuz için "ilgi alanında ülkemiz çapında ilk ve tek" nitelemesinde bulundum.

 

Çağdaş Eğitim Kooperatifi, ülkemizdeki ilk eğitim kooperatifi olma niteliğinin yanı sıra, şu anda ilgi alanı ve gelmiş olduğu seviye açısından da ülkemizdeki tek ve en önemli "Sosyal Kooperatif"tir.

 

Sosyal Kooperatifçilik, ÇEK'in de bağlı olduğu Ticaret Bakanlığı'nın Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından gündeme getirilmiş henüz mevzuatı olmayan ülkemiz için yepyeni bir kavramdır.

 

Bakanlığımızın ilgili birimleri ile yapılan görüşmelerde edindiğimiz izlenim, "Sosyal Kooperatifçilik" kavramının yaşama geçirilmesinin uzun soluklu bir çaba gerektirdiği şeklindedir.

Şu anda, uygulamanın sürdüğü ülkeler incelenmekte, ülkemizdeki sosyal kooperatif tanımına uyan kooperatiflerin taramaları yapılmaktadır.

 

Bu ayırımı tanımlayacak yasal düzenlemelerin yapılmasından ve yönetmelik ile yönergelerin hazırlanmasından sonra "Sosyal Kooperatifçilik"in uygulamasına ülkemizde de başlanılması planlanmaktadır.

 

Yapılacak yasal düzenlemelerle, Sosyal Kooperatiflere KDV, kurumlar vergisi vb birçok muafiyetlerin sağlanması düşünülmektedir.

 

Kurumumuzca bu yeni oluşum ve yapılan çalışmalar yakından izlenmekte olup, sürecin hızlandırılması için konulacak her katkının önemi çok büyüktür.

 

Bu, Çağdaş Eğitim Kooperatifi için hem çok önemli bir gelişme hem de Bursa'mız için büyük bir gurur kaynağıdır.

 

Değerli ÇEK Paydaşları,

 

"Anaokulundan Üniversiteye..." teması ile birbiri ardına eğitim kurumları ve yurtlar açan Çağdaş Eğitim Kooperatifi, varlıklarını her geçen gün daha da arttırmaktadır.

 

Sahip olduğumuz ve üst hakkı ile kullandığımız arsalarımızın toplam alanı 28.114 m2, yapı kullanım alanımız ise, 31.295 m2'dir.

 

Ayrıca, Görükle'de toplam alanı 8.169 m2 olan bir okul arsasının da 1.467 m2'si kooperatifimize aittir.

 

Ortak sayımız 1.821, çalışan sayımız 212'dir.

 

Eğitim kurumlarımızda 1.176 öğrenci eğitim görmekte, yurtlarımızda ise 381 öğrenci barınmakta olup, toplam 1.557 öğrenciye hizmet vermekteyiz.

 

Eğitim kurumlarımız ve yükseköğrenim öğrenci yurdundan elde ettiğimiz gelirler, aldığımız ayni ve nakdi bağışlar, edindiğimiz burslar, çelenk hizmetimiz, bankamatik, kültür merkezi ve kafeterya kira getirilerimiz ile yeni ortak giriş ücretleri kooperatifimizin gelir kaynaklarını oluşturmaktadır.

 

Tüm bu gelir kalemleri kurumumuzda artı bir değer yaratmaktadır. Bu artı değer ise, sadece şu dört kalemde kullanılmaktadır:

 • Tamir, bakım, tadilat ve yeni yatırımların yapılması
 • Çalışanlarımıza daha iyi yaşamsal olanakların sunulması
 • Olabildiğince fazla burs verilmesi
 • Sosyal sorumluluk projelerimizin desteklenmesi

 

Burs ve eğitim desteklerimizi her geçen yıl daha da arttırıyoruz. 2016-2018 yıllarında toplam gelirlerimize oranı %19 ve %21 olan desteğimiz, 2018-2019 eğitim - öğretim döneminde %32 oldu.

 

2019-2020 bütçemizdeki burs ve eğitim desteği öngörümüz ise, yine % 32 olup toplamda 8,5 milyon TL 'sına denk gelmektedir.

 

Çalışanlarımızın çalışma ortamlarındaki ve yaşantılarındaki memnuniyetleri, onların mutlulukları kooperatifimizin tanınırlığında ve başarılarında birincil etkendir.

 

Her yıl yapmakta olduğumuz anketlerimiz ile çalışanlarımızın memnuniyet düzeylerini sürekli ölçüyor, sonuçlarını değerlendiriyor ve gerekli iyileştirmeleri hayata geçiriyoruz.

 

2016'da %82,82, 2018'de %87,31, 2019'da %88,96 olan kooperatif geneli memnuniyet düzeyimiz, kurumumuza yönelik istikrarlı bir memnuniyet artışını göstermektedir.

 

Faaliyet raporumuzda da ayrıntılarını göreceğiniz üzere, bir önceki genel kurulumuzda bu çalışma dönemimize ait olarak hedeflediğimiz yatırımlarımızın tamamı gerçekleştirildi;

 • Eğitim Yerleşkemizde bulunan sosyal ve idari binamızdaki mutfak ve iki katlı yemekhane devreye alındı,
 • Yemekhanelerin taşınması ile boşalan alanlara STEM, Bilişim, Robotik ve akıl oyunları sınıfları yapıldı. Jimnastik ve halk oyunları salonları oluşturuldu,
 • Liselerimizin ek derslikleri açıldı,
 • Beşevler anaokulumuz yenilendi.

 

Bu yatırımların planlandığı şekilde tamamlanması, velilerimizin kurumumuza olan güvenleri, destekçilerimizin katkısı, iyi yönetim ve emanet komisyonumuzun başarılı ve özverili çalışmaları sayesinde gerçekleşmiştir.

 

Katkı koyan herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

 

Yıllık toplam gelirimiz, 19,5 milyon TL' sına ulaştı. 2019-2020 dönemi bütçe öngörümüz ise 27,5 milyon TL' sıdır.

 

2017-2018 yıllarında elde edilen nakdi bağışlar 1,8 milyon, ayni bağışlar ise 1,4 milyon TL' sı olup, toplam 3,2 milyon TL' lık bir bağış desteği elde edilmiştir.

 

Yine aynı yıllardaki yatırım harcamalarımız ise toplamda 3,4 milyon TL' sına ulaşmıştır.

 

Gerek eğitim kurumlarımıza gerekse Eğitim Yerleşkemizdeki sosyal ve idari binamıza yapmış olduğumuz harcamalar ve yeni açtığımız liselerimize desteklerimiz nedeniyle çalışmalarımızı kredi alarak sürdürmek durumunda kaldık.

 

Bu nedenle, toplam gelirimizin yaklaşık % 3'ü kadar bir finansman giderimiz oluştu.

 

Bir önceki yıl 24,6 milyon TL' sı olan varlıklarımız ise geçtiğimiz yıl 26,3 milyon TL' sına ulaştı.

 

2019-2020 eğitim öğretim dönemi için eğitim kurumlarımıza ve Görükle yurdumuza aldığımız kayıtların iyi gitmesinden dolayı belirli bir miktarda finansal destek ve yaklaşık 1-1,5 milyon TL' lık bir harcamayla bu yıl için öngördüğümüz bakım, onarım ve tadilat işlerimiz ile yatırımlarımızı yapabileceğiz.

 

Bu çalışmalarımızda öncelikle siz ÇEK gönüllülerinden gelecek desteklerin çok büyük önemi ve yararı olacağını bir daha vurgulamakta yarar görüyorum.

 

Mali yapımızı iyileştirmek ve güçlü tutabilmek için çaba ve katkılarımızın sürekli olmasını sağlamalıyız.

 

Her dönemde olduğu gibi önümüzdeki dönemde de gündemde tutacağımız ve sizlerden de destek beklediğimiz birincil konumuz budur.

 

Bu çalışma dönemimizden itibaren artık 5 yıllık bakım, onarım, tadilat ve yatırım programları hazırlama kararı aldık. Bu programları sürekli güncel tutup yapılacaklara uygun finansal destekleri önceden temin etmeye ve öngörülerimize uygun zaman ve maliyette gerçekleştirmeye çalışacağız.

 

Ayrıntılı 2019-2020 çalışma program önerilerimiz genel kurul kitapçığında yer almakta olup gündem akışına göre sizlerle ayrıca paylaşılacaktır.

 

Değerli ÇEK'liler,

 

Çağdaş Eğitim Kooperatifi'nin işletimsel anlamda ticari bir şirketten hiçbir farklılığı yoktur.

 

Bizi benzer ticari şirketlerden ayıran en önemli özelliğimiz, "yaptığımız tüm çalışmaları sosyal sorumluluk projelerimizle bütünleştirmemizdir".

 

"Kır Çiçeklerimiz Okusun Diye..." ve "ÇEK(İ)MECE" projelerimizi biliyorsunuz, izliyorsunuz ve destek oluyorsunuz.

 

Her iki projemizde de görev alan, katkı koyan tüm kurum, kuruluş ve kişilere, yöneticilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize, öğrencilerimize, paydaşlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

 

Ellerinize, yüreğinize, çabalarınıza, katkılarınıza, düşüncelerinize sağlık.

 

Bizler, bir yandan mevcut sosyal sorumluluk projelerimizi geliştirmeye ve onların kalıcı olmasını sağlamaya çalışırken, diğer bir yandan da yeni sosyal sorumluluk projeleri oluşturmaya çalışıyoruz.

 

Bunlardan en önemlisi ÇEKİRGEM projemizdir.

 

Çağdaş Eğitim kooperatifi olarak, eğitim kurumlarımızı birer AR-GE okulu olarak görüyoruz.

 

Eğitim Kurumlarımızda, izlediğimiz Milli Eğitim Bakanlığı'nın zorunlu müfredatının yanı sıra, uyguladığımız ek ders ve programlarla öğrencilerimizi geleceğe "yaşamda ve düşüncede daha çağdaş birer birey olarak" hazırlıyoruz.

 

Bu çalışmalarda aktif olarak görev alan Eğitim ve Bilim Kurulumuz yıllardan beri eğitim kurumlarımıza destek olmaktadır.

 

Önümüzdeki dönemde artık bu kurulumuza profesyonel destek verecek olan düşünce kurulumuz ÇEK İnovasyon Reform Geliştirme Merkezi'ni (ÇEKİRGEM) hayata geçireceğiz.

 

ÇEKİRGEM, ülkemizdeki bu konuda etkinlik gösteren üçüncü düşünce kuruluşu olarak, Eğitim ve Bilim Kurulumuz ile birlikte eğitim sorunlarına çözüm önerilerinde bulunmak amacı ile çalışmalar yapacaktır.

 

Bu oluşum farklı boyutta bir çalışma ve yapılanma gerektirmektedir.

 

Düşüncemiz, Bursa'da eğitime gönül vermiş ve bu konuda eğitim vakıfları oluşturmuş insanlarımız ve kuruluşlarımız ile eğitim ve bilim insanlarımızın desteğini alarak bu yeni yapılanmayı sürekli ve etkin kılmak.

 

ÇEK olarak iyileştirmemiz gereken bir başka alanımızın da kültürel ve sanatsal etkinlikler olduğu öz eleştirisini yaptık kendimizce.

 

Bu da aslında çok önemli bir başka sosyal sorumluluk örneğidir.

 

Hemen "Kültürel Etkinlikler Kurulu"muzu oluşturduk ve Görükle Kültür Merkezimizi yeniden yapılandırma kararı aldık.

 

Hedefimiz, sadece bu kültür merkezimiz ile yetinmemek, Bursa çapında kültürel etkinlikler planlamak ve gerçekleştirmek.

 

Değerli Katılımcılar,

 

Bildiğiniz gibi Çağdaş Eğitim Kooperatifi, hiçbir siyasi ve ekonomik güce bağlı olmayan bağımsız bir yapılanmadır.

 

Adımızdaki "Çağdaş" kelimesine uygun olarak yeni eğitim projelerimizle, eğitime yönelik yeni yatırımlarımızla ve yeni sosyal sorumluluk projelerimiz ile sürekli bir ilerleme içerisinde çalışmalarımızı yürütmekteyiz.

 

Eğitim programlarımızın ve eğitime yaklaşımımızın, ülkemizi çağımızı yakalatabilecek ve çağımızın ilerisine götürebilecek yeterlilikte programlar ve yaklaşımlar olmasına büyük özen gösteriyoruz.

 

Bu kapsamda her fırsatta dile getirdiğimiz, önemsediğimiz görüş ve önerilerimizi sizlerle bir kez daha paylaşmak istiyorum:

 • Ezberci, sınav odaklı eğitim yerine düşünen, sorgulayan, spor, sanat ve kültürel etkinliklerle yoğrularak sosyalleşmiş, takım çalışmasına yatkın, tasarımcı, yaratıcı, proje üretici bireyler yetiştiren,

zorla öğretilen ezber bilgileri değil yeteneklerini ölçen ve değerlendiren,

bireye önem veren, onu teknoloji yaratmaya ve yenilikçilik arayışında olmaya yönlendiren,

hayal kurduran ve sadece bilimsellikle bezenmiş yeni ve çağdaş bir eğitim sistemi oluşturmalı ve uygulamalıyız.

 • Nitelikli bir eğitim modeli oluşturabilmek için üniversitelerimizdeki eğitim bilimleri fakültelerini nitelik ve nicelik açısından öncelikli olarak yeterli hale getirmeliyiz.
 • Bu hedef çerçevesinde, üniversitelerimizde eğitim gören geleceğin öğretmenlerinin yanı sıra halen görev yapmakta olan öğretmenlerimize de gereken destek eğitimlerini acilen planlayıp vermeliyiz.
 • Ülkemizin endüstriyel gereksinimlerine tam olarak yanıt verebilecek şekilde teknik temel-ara eleman yetiştirme programlarını en kısa sürede hayata geçirmeli, sözde kalan sanayi - okul işbirliğini mutlaka sağlamalıyız.
 • Açılmış ve açılacak teknik, imam hatip, sanat, kültür ve spor okullarını ideolojik nedenlerden arındırmalı, sayılarını ve müfredat içeriğini çağımızın ve ülkemizin gereksinimlerine uygun hale getirmeliyiz.
 • Eğitim sistemimizde dinsel öğretilerin kişisel olması gerekliliğinden ve iyi ahlaklı, dürüst, temiz, çalışkan bireyler yetiştirmek amaçlı olduklarından bahsetmeli, dini eğitimi siyasallaştırmamalı, zorlamamalı, tek hedef yapmamalı ve hiçbir şekilde bilimsellikle kıyaslamamalıyız.
 • Özel okul-devlet okulu, kırsal okul-şehir okulu arasındaki donanım ve eğitim dengesizliğine en kısa sürede çözüm getirmeli, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamalıyız.
 • Üniversitelerimizin özerkliğini önemsemeli, atama ve yönetimlerinde temel görevleri olan bilimsellikten ve liyakattan sapmamalıyız.
 • Sadece eğitim ve bilimle uğraşması gereken kişi, kurum ve kuruluşları siyasallaştırmamalıyız.

 

Değerli Katılımcılar,

Eğitimin geri kaldığı bir ülkede, toplumsal ilerlemenin ve gelişmenin gerçekleşmesi de olanaksızdır.

Bir yandan eğitim ile ilgili sorunlarımızı ele alıp çözerken, toplumsal bilinçlenmemiz ve gelişmemiz açısından da şu konulara gereken önemi mutlaka vermeliyiz:

 • Toplumumuzun eğitilmesinde ve bilinçlendirilmesinde çok büyük önemi olan bilim insanlarımıza, sanatçılarımıza, yazarlarımıza ve gazetecilerimize gereken değeri vermeli, onları koruyup kollamalı ve onları özgür bırakmalıyız.
 • Karşıt düşüncede olanların fikirlerine, açıklamalarına dayanabilmeli, doğruyu bulabilmenin tek yolunun aykırı da olsa düşüncelerin özgürce söylenebilmesiyle, tartışılabilmesiyle ve ortak bir söylem haline gelmesiyle olabileceğini unutmamalıyız.
 • Birbirimizle demokratik özgürlükler ve demokratik prensipler çerçevesinde konuşup ortak paydalarda buluşmalıyız.
 • Birbirimize körü körüne karşıt olmamalı, bunu keskinleştirip bir yaşam felsefesi haline getirmemeli ve hoşgörülü olmayı bırakmamalıyız.
 • Kadınlarımıza ve kızlarımıza karşı çağdışı uygulamalarda bulunulmasını önlemeliyiz.
 • Tüm çocuklarımızı ama özellikle kızlarımızı mutlaka okutmalı, onlara iş olanakları sunmalıyız.
 • Ülkemizdeki her bir ferdin doğasever, hayvan sever ve çevre dostu olması için çaba göstermeliyiz.

 

Değerli ÇEK' liler,

 

Belki bir bu kadar daha eğitimle ilgili ve eğitime yönelik onu etkileyen konu bulabiliriz.

 

Çünkü "Her şeyin başı eğitim!"

 

Amacımız, önerilerimizle ülkemizin daha da gelişmesini, bizlerin yarınlara çok daha güvenle bakabilmemizi sağlamaktır.

 

 

Bu amacın gerçekleşmesinde, Bursa dışında kurulmuş olan Mersin, Çanakkale ve İzmir Çağdaş Eğitim Kooperatifleri ile yapacağımız ortak çalışmaların katkısı eminim çok fazla olacaktır.

 

Bildiğiniz üzere eğitim konusunda ülke çapında yaygınlaşmak amacına yönelik hedefimiz, her ilde benzer bir eğitim kooperatifinin kurulması ve en kısa sürede ÇEK Birliğinin oluşmasıdır.

 

ÇEK'ler olarak ilk toplantımızı mart ayında Bursa'da yaptık. Bundan sonra düzenli toplantılar yapma kararımız çerçevesinde haziranda Çanakkale'de, aralık ayında ise, Mersin'de bir araya geleceğiz.

 

Aramızda yapmış olduğumuz görevlendirme ve ortak çabalarımız ile birliğimizi oluşturup, diğer ÇEK' lerin de gelişmesini sağlamaya çalışacağız.

 

 

Sevgili ÇEK Gönüllüleri,

 

Amaçlarımızdan biri de "yaptığımız çalışmalarla ülkemizde örnek olmak" tır.

 

Birlikte hayata geçirdiğimiz okullar, yurtlar, sosyal sorumluluk projelerimiz, kurumlarımızda yetişen çocuklarımız yarınlarımız için umudumuzdur, gurur kaynağımızdır.

 

Bilimsel, laik ve demokratik bir eğitim için, Cumhuriyet'in kazanımları için, çağdaş ve aydınlık bir ülke için, çocuklarımızın geleceği için bizlere çok daha fazla görevler düşmektedir.

 

Eğitim ve öğretimin geleceğimize yönelik olarak doğru şekillenmesi ve kalitesinin artması için, eğitimde etkinlik gösteren bizler gibi tüm eğitim paydaşlarının katkı koyması ve bu katkıların da konuyla ilgili karar alıcı kurum ve kuruluşlarca dikkate alınması son derece önemlidir.

 

"Aklın ve bilimin" rehberliğinde aydınlığa doğru yürüyüşünü 24 yıldır kararlı bir şekilde sürdüren Çağdaş Eğitim Kooperatifi, öz görevinde belirtilen üstlenmiş olduğu görevini yapmaya, varlığını ve yürüyüşünü bu yüksek idealle, durmadan, yorulmadan sürdürmeye devam edecektir.

Öz görevimizi bir daha hatırlayacak olursak:

 

"Geleceğin aydınlık Türkiye'sine çağdaş, laik, demokrat, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı aydın insanlar, özgür düşünen bireyler yetiştirerek katkıda bulunmak.

 

Sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyerek toplumun eğitim konusunda bilinçlenmesine ve duyarlı duruma gelmesini sağlamak."

 

Geçtiğimiz çalışma dönemimizde büyük bir özveri ile kooperatifimizin gelişmesine katkı koyan çalışanlarımıza, yönetim ve denetim kurullarımıza, emanet komisyonumuza, yürütme ve çalışma kurullarımıza ve tüm paydaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi iletiyor, önümüzdeki dönemde de aynı başarı ve destekleri diliyorum.

 

 • Aklın ve bilimin öncülüğünde ilerleyen,
 • Herkesin eşit demokratik hak ve özgürlüklere sahip olduğu,
 • Demokrasi bilinci ve demokratik yaşam düşüncesinin özümsendiği,
 • Hukukun üstünlüğü, laiklik ilkesi ve erkler ayrımı prensiplerinin benimsendiği,
 • Hoşgörünün hâkim olduğu,
 • Fırsat eşitliğinin sağlandığı,
 • Toplumun ayrıştırılmadığı ve toplumsal barışın sağlandığı,
 • Düşünce ve ifade özgürlüğünün içselleştirildiği,
 • Sosyal sorumluluk projelerine katkının arttığı ve sürekli kılındığı,
 • Toplumsal hak ve sorumlulukların bilindiği,
 • Çevreye ve insana duyarlı, sanat, kültür ve sporla bütünleşmiş,
 • Cumhuriyetten, aydınlanmadan, çağdaş ve evrensel değerlerden yana olan,

 

Daha gelişmiş bir Türkiye özlemi ile hepinize en içten saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

 

25 Mayıs 2019

 

Buğra KÜÇÜKKAYALAR

ÇEK Yönetim Kurulu Başkanı