Çağdaş Eğitim Kooperatifi İnovasyon ve Reform Geliştirme Merkezi (ÇEKİRGEM)

 

ÇEKİRGEM, Çağdaş Eğitim Kooperatifi tarafından eğitim alanında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak amacıyla oluşturulan bir kurumdur.

 

AMACIMIZ

3 Mart Eğitim Kurumlarında edinilen deneyimler ve eğitim alanında yapılan bilimsel çalışmaların ışığında, eğitim sorunlarının çözümünde, yeni eğitim politikalarının belirlenmesinde karar alıcılara yenilikçi, yapıcı önerilerde bulunmak.

 

İLKELERİMİZ

ÇEKİRGEM, Çağdaş Eğitim Kooperatifi gibi "kar amacı" gütmeyen bağımsız bir yapılanmadır.  Sadece öğrencilerin değil, toplumun gelişimi ve bilinçlenmesi için de çalışır. Önerileri bilimsel veri, bilgi ve deneyimlere dayanır. Her zaman iyiyi hedefleyen sorgulama temelli felsefesi ile varlığını sürekli kılar. Tarafsızlık ilkesine uyar. Her öğrencinin "çağdaş ve eşit" bir eğitim alması gerekliliğine inanır.

 

"Her şeyin temeli eğitimdir" görüşünü benimser. Ortak akıl ile yapılan çalışmaların daha verimli olduğunu bilir ve bunu çalışmalarında uygular.  Eğitimin günümüz ve gelecekteki ihtiyaçları ve yapılandırılması konusunda öneriler sunar. Eğitimle ilgili her türlü kişi, özel ya da kamu kurum ve kuruluşlarını, siyasetçileri, medya temsilcilerini paydaşlar olarak görür, bilgi paylaşımında bulunur.

 

YÖNTEMLERİMİZ

Eğitim alanındaki yurt içi ve yurt dışı gelişmeleri izlemek. Eğitimin yapılandırılması için gerekli olan tüm alanlarda -ekonomi, mimarlık, tarih, psikoloji, sosyoloji vb...- çalışmalar yapılmasını desteklemek, mevcut eğitim kadrolarımıza elde edilen veriler çerçevesinde eğitimler vermek.

Eğitim programları, öğretim yöntemleri, öğretmenlere, eğitim yöneticilerine yönelik hizmet içi eğitim, eğitim paydaşlarının beklentileri, eğitimde yeni yönelim ve farklı eğitim sistemlerinde yer alan yeni yapılanmalar gibi konularda araştırmalar yapmak. Çalışmaları raporlamak, seminerler, konferanslar, kurslar vb... etkinliklerle paylaşmak.

 

ÇALIŞMALARIMIZ

  • ÇEK kurumlarının eğitim ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik araştırmaları yapmak,
  • Eğitim alanındaki gelişmeleri izleyerek, "Yıllık Eğitim Raporu" hazırlamak ve yayımlamak,
  • Kamuoyunu, karar alıcıları, eğitimle ilgili konularda bilgilendirmek, araştırma yazıları hazırlamak ve paylaşmak,
  • Eğitimle ilgili tarafların katıldığı ve güncel konularda bilgilerin paylaşıldığı seminerler, konferanslar, kongre ve atölye çalışmalarına katılmak, benzer çalışmalar düzenlemek, sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak.
  • Alternatif eğitim programları hazırlamak,
  • Eğitimde fırsat eşitsizliğini azaltmak için çevre bölgelerdeki eğitimcilere düzenli kurslarla bilgi ve deneyimleri paylaşmak,
  • ÇEK Eğitim Kurumları ve yurtları arasında bilgi alışverişini sağlamak amacıyla kurulan sistemden elde edilen verileri, deneyimleri, araştırma sonuçlarını eğitim politikalarının geliştirilmesi için kullanmak.

 

DESTEKÇİLERİMİZ

Üniversiteler, Bursa'da faaliyet gösteren firmaların eğitim vakıfları.

 

EKİBİMİZ

ÇEKİRGEM Eğitim Koordinatörü ya da Eğitim Yöneticisi, Eğitim Danışmanı

ÇEKİRGEM Eğitim uzmanları (eğitimin değişik alanlarında: Yönetim, program, psikoloji, sosyoloji, ölçme ve değerlendirme vb...)