Çağdaş Eğitim Kooperatifi

Türkiye'nin ilk Eğitim Kooperatifi

Eğitim Ödülleri

Eğitim Ödülleri

ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ EĞİTİM ÖDÜLÜ YÖNERGESİ

 

 

 

AMAÇ:
Çağdaş Eğitim Kooperatifi'nin temel hedefi; ulusal eğitim sistemimizin ilke ve amaçları doğrultusunda işlev gören "Anaokulundan Üniversiteye" eğitim kurumları açmak ve işletmektir. Bu temel hedefin yanı sıra toplumun çağdaş, laik, bilimsel ve demokratik eğitim konularında bilinçlendirilmesini de kendisine görev olarak kabul etmiştir.

Çağdaş eğitim konularında yoğun emek harcayan, özveride bulunanları topluma tanıtmak ve onurlandırmak, toplumun ilgisini laik, bilimsel, demokratik eğitim kurumlarına çekmek, Öğretim Birliği Yasası'na, ulusal eğitim ilkelerine uygun çalışmaları teşvik etme gerekliliği ve zorunluluğu vardır. Geleneksel hale getirilen bu projeyle amacımız son bir yıl içinde çağdaş eğitime katkı sağlayan; kişi, kurum, oluşum ve Sivil Toplum Kuruluşlarını onurlandırmak ve ödüllendirmektir.

 

2. ÖDÜLÜN KAPSAMI:
-Yerel
-Ulusal

 

3. ADAY ÖNERME:

Çağdaş Eğitim Kooperatifi üyeleri, eğitim ve öğretimle ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar, son bir yıl içerisinde 5. Maddede belirtilen niteliklere uygun çalışmalar yapankişi, kurum, oluşum ya da kuruluşlar, ÇEK Ödül Aday Öneri Formu doldurularak (EK 1) ödül takviminde belirtilen tarihler içinde Kooperatif Merkezinegönderilerek aday olarak önerilir.

 

 4.DEĞERLENDİRME KURULU

Çağdaş Eğitim Kooperatifi Yönetim Kurulu üyelerinin tamamından oluşur.

 

5. DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

-Eğitim-Öğretim sorunlarının çözümünde özgün projeler üreten ve uygulayan,
-Eğitim-öğretim konularında araştırma, inceleme, buluşlar ve yenilikler yapan, bu konuda öneri sunan, önderlik eden, çözümler üreten,
-Bilimsel, demokratik, çağdaş, laik eğitim konularında ulusal ve uluslar arası araştırma yapan, makale ve yazılar yazan, kitap yayınlayan, Öğretim Birliği ilkelerine uygun çalışmalar yapan, kişi, kurum, oluşum ve kuruluşlara verilir.

 

6.  ADAY ÖNERME

5. maddede belirtilen niteliklere uygun çalışmalar yapan kişi, kurum ve kuruluşlar, ÇEK Eğitim Ödülü Aday Öneri Formu doldurulup (EK 1) ödül takviminde belirtilen tarihler içerinde Kooperatif Merkezine gönderilerek önerilir.

 

 7. ÖDÜL DUYURUSU

-ÇEK üyelerine elektronik posta ile duyurulur,
-ÇEK bülteninde/Çağdaş Bakış dergisinde yayınlanır,
-ÇEK Web sitesinde duyurulur,
-Yönetim Kurulu Başkanı tarafından basın toplantısı düzenlenir,
-Yerel ve ulusal basın yayın organlarına, haber portallarına basın bülteni gönderilir.

 8. ÖDÜL TAKVİMİ

-Ödülün duyurulması ve tanıtım              Aralık
-Adayların önerilmesi                                   Ocak
-Yönetim kurulunda görüşülmesi            Şubat
-Üyelerin oylamasına sunulması             Şubat
-Sonuçların açıklanması                              Şubat
-Ödül töreni                                                       03 Mart

 

9. ÖDÜL TÖRENİ GÜNÜ VE YERİ

Ödül Töreni her yıl 3 Mart (Öğretim Birliği Yasası'nın kabul edildiği tarih) tarihinde Yönetim Kurulunca belirlenen yerde gerçekleştirilir.

 

10. VERİLECEK ÖDÜL

Çağdaş Eğitim Ödülü plaketi

 

11. TÖREN ORGANİZASYONU

Ödül yönetmeliğinin duyurusu, açıklaması ve tören organizasyonu, Çağdaş Eğitim Kooperatifi Tanıtım ve İletişim ve Kurulu tarafından yürütülür.

 

 

ÇEK EĞİTİM ÖDÜLÜ ADAY FORMU İÇİN TIKLAYINIZ